Algemene Ledenvergadering 2019

12 september 2019 is er de jaarlijkse ledenvergadering namens NKVV.
De voorlopige agenda is in concept, deze kan nog worden aangepast. De vergadering start om 20:45 uur en vind plaats in onze sportkantine.
Alle leden zijn welkom om deze vergadering te bezoeken. Mocht u gerichte vragen hebben voor het bestuur, dan kunt u deze alvast kenbaar maken via het secretariaat van NKVV, via info@nkvv.nl

Iedereen die het leuk lijkt om in het bestuur plaats te nemen is van harte welkom om zijn/haar motivatie te mailen voor 1 september. Een ieder is vrij te reageren, echter een vrouwelijk bestuurslid zou een een bijzonder welkom zijn.

Voorlopige agenda 12 september 2019.

Opening
Notulen algemene ledenvergadering 2018
Mededelingen
– Stand van zaken terrein
– Plannen voor de velden
Jaarverslag 2018-2019 secretaris
Jaarverslag 2018-2019 jeugdsecretaris
Financieel verslag 2018-2019 penningmeester
Verslag kascommissie + goedkeuring
Begroting seizoen 2019-2020
– Pauze
Bestuursverkiezing:
Jelle vd Wetering – kiesbaar
Viola Kruithof – herkiesbaar

We zijn nog altijd op zoek naar nieuwe bestuursleden, mocht je interesse
hebben kun je jouw motivatie vóór 01 september 2019 sturen naar:
info@nkvv.nl

Verkiezing en vaststellen kascommissie
Jubilaris en afscheid
Rondvraag (specifieke vragen graag vooraf aanleveren via; info@nkvv.nl
Sluiting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.