Ledenvergadering 17 september 2020

17 september 2020 is er de jaarlijkse ledenvergadering namens NKVV.

De vergadering start om 21:00 uur en vind plaats in onze sportkantine.

Alle leden zijn welkom om deze vergadering te bezoeken. Mocht u gerichte vragen hebben voor het bestuur, dan kunt u deze alvast kenbaar maken, voor 10 september 2020, via het secretariaat van NKVV, via info@nkvv.nl

Agenda:

Opening

Notulen algemene ledenvergadering 2019

Mededelingen

– Stand van zaken terrein

– Plannen voor kantine

– rookvrije vereniging

Jaarverslag 2019-2020 secretaris

Jaarverslag 2019-2020 jeugdsecretaris

Financieel verslag 2019-2020 penningmeester

Verslag kascommissie + goedkeuring

Vaststellen contributie

Begroting seizoen 2020-2021

  • Pauze

Bestuur bezetting

Verkiezing en vaststellen kascommissie

Jubilarissen

Rondvraag

Sluiting