Ledenvergadering 18-09-2018 + Agenda

Voor dinsdag 18 september 2018 wil het bestuur van NKVV u allen graag uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering (ALV).

De ledenvergadering is er voor alle leden van onze verenging. We willen alle leden dan ook betrekken op hetgeen er zich afspeelt binnen de club. Dat kan op diverse manieren, maar de ALV (Algemene Leden Vergadering) is daarvan het meest direct en algemeen.

We zien een ieder dan ook graag op dinsdag 18 september 2018, aanvang 20:45 uur in de kantine van ons sportpark aan de Nassaustraat in Dalerpeel.

Agenda:

▪ Opening
▪ Notulen algemene ledenvergadering 2017
▪ Mededelingen
▪ Jaarverslag 2017-2018 secretaris
▪ Jaarverslag 2017-2018 jeugdsecretaris
▪ Financieel verslag 2017-2018 penningmeester
▪ Verslag kascommissie + goedkeuring
▪ Begroting seizoen 2018-2019
      Pauze
▪ Verhoging contributie senioren
▪ Bestuursverkiezing
     Harry Alting aftredend
     Riekus Kroesen aftredend
     Tom Hilbink kiesbaar
▪ Verkiezing en vaststellen kascommissie
▪ Jubilaris en afscheid
▪ Rondvraag ( specifieke vragen graag vooraf aanleveren via; violakruithof@gmail.com)
▪ Sluiting

 

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten.