Aanmelden lidmaatschap

Lid worden van NKVV en/of NKvvProtos? Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in. Jeugdleden die zich willen aanmelden, worden hierbij lid van de hoofdvereniging NKVV.

Dit formulier wordt digitaal verstuurd naar onze ledenadministratie, in de persoon van mevr. Annemieke Alting, Vlonder 8, 7753 TX, Dalerpeel, T: 0524 57 24 60.

Opzeggen
Opzeggingen dienen per mail te worden gemeld bij de ledenadministratie of schriftelijk naar ons postadres. Deze vindt U onder tabje “Contact” binnen deze site. Tevens dient u de desbetreffende leider/trainer hiervan op de hoogte te stellen. Opzeggingen kunnen uitsluitend plaatsvinden per jaar.

Bovengenoemde verleent hierdoor tot wederopzegging machtiging aan de penningmeester van NKVV de om van zijn/haar bovengenoemde bankrekening (IBAN) per kwartaal af te schrijven, het contributiebedrag. Geldende contributietarieven staan op de website van de vereniging.

Bij het insturen van het aanmeldformulier gaat U automatisch akkoord met de “Privacy Verklaring” én de “Algemene Voorwaarden” van NKVV. Deze vindt U onder de link “Aanmelden Lidmaatschap”.