Nieuwe bestuursformatie NKVV

Afgelopen ledenvergadering is er met de leden afgesproken dat het bestuur van NKVV de tijd en ruimte kreeg om een nieuwe samenstelling van bestuursleden te zoeken.

Dit heeft enige tijd op zich laten wachten, maar inmiddels kunnen we jullie melden dat we het nieuwe voetbalseizoen starten met 3 nieuwe bestuursleden.

Helemaal nieuw zijn ze natuurlijk niet voor ons, we kennen ze alle drie.

Bennie Pol, Erik Lugies en Harry Alting zullen het bestuur komen versterken.

Wij zijn zeer blij met hun inzet en enthousiasme en gaan er met elkaar een gezellig en sportief voetbalseizoen 2017-2018 van maken.

Zodra de formatie met functie bekend is wordt dit met alle leden gedeeld.

Bestuur NKVV

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten.