Samenstelling bestuur compleet

Tijdens de afgelopen jaarvergadering zijn naast alle lopende zaken, ook de agendapunten bestuurs-verkiezing en bestuurs-aftredend behandeld. Er waren tijdens deze vergadering bestuursleden welke niet herkiesbaar waren en tevens leden die zich hadden aangemeld als kandidaat bestuurslid.

Het zittende bestuur had al de mogelijkheid en toestemming van de leden om tussentijds bestuursleden te benaderen en eventueel te benoemen. Welke leden zijn afgetreden en niet als herkiesbaar waren benoemd, is inmiddels bekend. Deze leden zijn dan ook tijdens de jaarvergadering bedankt voor hun diensten voor NKVV.

Het huidige bestuur zit er nu als volgt uit:

Bennie Pol – Voorzitter

 


Viola Kruithof – Secretaris en PR:

 


Eddie vd Weide –  Vice-Voorzitter

 


Harry Alting – Jeugdzaken

 


Riekus Kroesen – Sportpark beheer

 


 Tristan van der Veen – Opstal & Onderhoud

 


Rene Schonewille – Wedstrijdsecretaris (geen bestuurslid)

 


Annemieke Alting – Ledenadministratie (geen bestuurslid):


Zie voor het complete overzicht inclusief gegevens deze link: 

http://nkvv.nl/contact/hoofdbestuur/

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten