Reglement Sportboxx Regio Cup Z.O. Drenthe

Het reglement voor de Regio Cup Zuidoost-Drenthe 2020

Toernooireglement

 1. Het toernooi wordt gespeeld volgens de reglementen van de KNVB, behoudens de in dit
  reglement vermelde afwijkingen.
 2. Invallers bepaling: er mag door gewisseld worden.
 3. Een wedstrijd duurt 2 x 45 minuten.
 4. Bij gelijke tenues zorgt het, in het programma, eerstgenoemde team voor ruilshirts.
 5. De beslissing van de scheidsrechter is bindend en daar kan niet tegen geprotesteerd worden.
 6. Een speler die door de scheidsrechter met een directe rode kaart uit het veld wordt
  gestuurd, is bij de eerstvolgende wedstrijd tijdens dit toernooi geschorst.
 7. Ieder team zorgt voor een eigen grensrechter.
 8. De wedstrijden dienen op de vastgestelde tijden te beginnen.
 9. De speeldata staan vast. Wel kan, in overleg met beide partijen, scheidsrechter en
  organisatie, de aanvangstijd worden aangepast.
 10. Bij gelijk eindigen van 2 teams in de finaleronde wordt direct overgegaan tot het nemen van
  strafschoppen. Door verschillende spelers worden 5 strafschoppen genomen. Als hierin geen
  beslissing valt, dan worden door andere spelers om en om strafschoppen genomen, tot er bij
  een gelijk aantal genomen strafschoppen 1 wordt gemist.
 11. De organisatie draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor ongevallen, beschadigingen
  en/of vermissingen van persoonlijke eigendommen.
 12. Meespelen in het toernooi betekent akkoord gaan met dit reglement.
 13. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de toernooileiding. Hiertegen kan
  niet worden geprotesteerd.
 14. Bij gelijke stand in de poulefase wordt er eerst gekeken naar 1. doelsaldo, 2. Gemaakte
  doelpunten, 3. Onderling resultaat. Als dit alles gelijk is, zal loting uitwijzen welk team om
  welke plek zal gaan spelen. Hiertegen kan niet worden geprotesteerd.
 15. De begeleiding van de deelnemende teams wordt verzocht zich voor aanvang van de
  wedstrijd te melden in de bestuurskamer. Ook na afloop van de wedstrijden wordt een kort
  bezoek in de bestuurskamer op prijs gesteld.
 16. De deelnemende teams wordt verzocht voor aanvang van iedere wedstrijd een lijst met
  namen en NAW-gegevens (i.v.m. richtlijnen NOC/NSF) van spelers, inclusief rugnummer, aan
  de organisatie te overhandigen.
 17. De deelnemende teams zorgen dat het inleggeld à € 50,00 (€ 54,50 incl. 9% btw.) voldaan is
  voor 1 april 2020.
 18. De deelnemende teams zorgen dat de kleedkamers beschikbaar zijn, de velden bespeelbaar
  zijn en de kantine geopend is.
 19. Indien een team niet komt opdagen voor een wedstrijd, zal een bedrag van € 100,- in
  rekening worden gebracht.
  Aanvullend i.v.m. Covid19
 20. De deelnemende verenigingen zijn op de hoogte van het protocol van het NOC/NSF
  (https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v7.pdf) en zorgen
  dat de sportparken hieraan voldoen. De verantwoordelijkheid hiervan ligt bij de
  verenigingen waar de wedstrijden worden gespeeld.