Aankondiging Algemene Ledenvergadering

Voor donderdag 7 september 2017 wil het bestuur van NKVV u allen graag uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering (ALV). 

De ledenvergadering is er voor alle leden van onze verenging. We willen alle leden dan ook betrekken op hetgeen er zich afspeeld binnen de club. Dat kan op diverse manieren, maar de ALV (Algemene Leden Vergadering) is daarvan het meest direct en algemeen. 

We zien een ieder dan ook graag op donderdag 7 september 2017, aanvang 20:30 uur in de kantine van ons sportpark aan de Nassaustraat in Dalerpeel.

AGENDA:

Opening

Notulen algemene ledenvergadering 2016

Mededelingen

Jaarverslag 2016-2017 (secretaris)

Jaarverslag 2016-2017 (jeugdsecretaris)

Financieel verslag 2016-2017 (penningmeester)

Verslag kascommissie + goedkeuring

Vaststellen contributie

Begroting seizoen 2017-2018

Pauze

Bestuursverkiezing

Eddie vd Weide – herkiesbaar

Klaas van Eck – aftredend

Rene Schonewille – aftredend

Bertus Prins – aftredend

Voorstellen kantine beheerders

Verkiezing en vaststellen kascommissie

Besluitvorming: zonnepanelen

Jubilarissen en afscheid

Rondvraag

Sluiting

 

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten.