Agenda Ledenvergadering 2022

Donderdag 15 september 2022 is er voor alle leden van NKVV de jaarlijkse ledenvergadering. Inloop is mogelijk vanaf 20:00 uur, waarna de vergadering zal starten om 20:30 uur. Graag zien we veel van onze leden verschijnen op 15 september 2022 in onze kantine aan de Nassaustraat!

Met sportieve groet,
Bestuur NKVV

Agenda 15 september 2022:

 • Opening
 • Notulen algemene ledenvergadering 2021
 • Mededelingen
  • Stand van zaken terrein
  • Plannen voor kantine
  • Rookvrije vereniging
  • Jaarlijks sleutels inleveren, worden seizoen erna weer verdeeld.
  • Prijzen dranken/eten kantine
  • Verhoging contributie
  • Feest 12 & 13 mei 2023, 75 jaar NKVV
 • Jaarverslag 2020-2021
 • Jaarverslag 2020-2021 jeugd
 • Financieel verslag 2020-2021
 • Verslag kascommissie + goedkeuring
 • Begroting seizoen 2022-2023
 • Pauze
 • Bestuur bezetting
  • Eddie van der Weide à aftredend en niet herkiesbaar
  • Klaas Veldhuis à Aftredend en herkiesbaar
  • Jelle vd Wetering à Aftredend en herkiesbaar
 • Verkiezing en vaststellen kascommissie + reserve
 • Jubilarissen
 • Rondvraag
 • Sluiting