Beste NKVV leden en donateurs

Betreft: NKVV en corona, de financiële gevolgen!

Het zal jullie niet zijn ontgaan: sinds 16 maart 2020 heeft ons sportpark de deuren moeten sluiten. Gelukkig zijn sinds 14 mei de trainingen voor senioren wel weer hervat, de jeugd al een week eerder, al is het onder strikte voorwaarden. We hebben alle begrip voor de maatregelen, want gezondheid gaat voor alles en is ons kostbaarste bezit.

De noodzakelijke overheidsmaatregelen hebben grote gevolgen voor ons, maar ook voor jullie als lid. Echter, een gesloten sportpark betekent meer dan alleen het gemis van de wedstrijden. Het betekent bijvoorbeeld ook dat we geen vrijwilligersavonden kunnen organiseren en elkaar niet meer kunnen ontmoeten in de kantine. Gelukkig lijkt dat laatste binnenkort weer te kunnen. Hierover later meer.

Support en begrip…

Op dit moment doen wij een beroep op jullie support en begrip. Dit geldt voor zowel senioren als jeugdleden van NKVV. Daarbij hopen wij dat jullie ons, in deze heftige periode, als lid willen blijven steunen. Als bestuur willen we daarom graag het volgende met jullie delen:

De vereniging blijft ook in deze periode gewoon kosten maken. Zo lopen bijvoorbeeld huurkosten, abonnementen, bondsafdrachten en kosten voor nutsvoorzieningen gewoon door. De kosten worden grotendeels voldaan middels de contributie. Als vereniging zijn we uw bijdrage nodig om deze kosten te dekken, zodat NKVV de deuren weer volledig kan openen wanneer deze uitzonderlijke situatie voorbij is. Afgelopen periode is de contributie geïnd over de eerste drie maanden van dit jaar. Halverwege juli 2020 zal de volgende kwartaal inning op stapel staan.

Lidmaatschap…

Op papier leest het strak en duidelijk. De technische uitleg is namelijk als volgt:
“Als lid ben je met de vereniging verbonden via het lidmaatschap. Volgens de wet mag dit lidmaatschap elk jaar tegen het eind van het verenigingsjaar (boekjaar) worden opgezegd met een opzegtermijn van vier weken. Dat je als lid nu niet kunt sporten betekent niet dat er meer mogelijkheden zijn om het lidmaatschap op te zeggen of dat er minder contributie betaald hoeft te worden.”

Deze contributie is één van de grootste inkomstenbronnen van elke vereniging. Daarnaast is in de begroting van NKVV rekening gehouden met contributie-inkomsten voor een heel seizoen. Als bestuur is dan ook besloten dat contributie inning dan ook gewoon plaats zal vinden.

In overleg…

Toch willen we dit onderwerp graag voorleggen aan onze leden. Voor alle leden die in een financieel moeilijke situatie zitten, en om die reden graag willen afzien van contributie inning, is een gesprek mogelijk. In deze moeilijke, onbekende situatie is samenwerken een must, ook op dit vlak. Wanneer je vragen hebt over dit onderwerp, dan verzoeken wij een ieder om contact op te nemen met onze penningmeester, Eik Lugies via 0524-571132.

Indien mogelijk, steun onze mooie en gezellige NKVV, en laten we er met elkaar voor zorgen dat wij samen overeind blijven. Denk hierbij overigens ook aan onze sponsoren. Denk bij een volgende aankoop ook aan hen en koop uw producten, indien mogelijk, bij een van onze sponsoren.

Dat we maar zo spoedig mogelijk in goede gezondheid weer kunnen genieten van de mooiste sport op aarde.

Wees voorzichtig en blijf gezond! Met sportieve groet, Bestuur NKVV.