Jaaroverzicht NKVV 2021

Namens het bestuur van NKVV wensen wij iedereen een voorspoedig, gezond en voetbalrijk 2022 toe. Helaas heeft het traditionele Krentestoetetoernooi geen doorgang kunnen vinden. En zo is er dus ook geen nieuwjaarsreceptie. Normaal gesproken is dat de start van het voetbaljaar waarin ook het afgelopen kalenderjaar wordt voorgelegd.

Om onze leden, toeschouwers, sponsoren en donateurs toch enigszins te betrekken bij de club, volgt hier een korte opsomming van de gebeurtenissen van het jaar 2021. Een jaar met weinig wedstrijden, veel kluswerkzaamheden en nog meer afgelastingen. Helaas zijn ons het afgelopen jaar ook NKVV-ers ontvallen.

Mede door de corona perikelen was het een heel bijzonder voetbaljaar!

We wensen iedereen veel leesplezier met het jaaroverzicht van NKVV, waarin tevens ook de jeugdafdeling NKvvProtos af en toe in beeld komt.

Met sportieve groet,
Bestuur van NKVV!