Jubilarissen bij NKVV

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering op donderdag 17 september 2020, werden de aanwezige leden bijgepraat over alle zaken die betrekking hebben op hun voetbalvereniging NKVV. Er werd uitleg gegeven over diverse onderwerpen zoals de vernieuwing van de velden, het plaatsen van de lichtmasten en alle financiële handelingen. Tot zover een zogenoemde zakelijke opsomming over de stand van zaken.

Jubilarissen…
Tot het agendapunt jubilarissen was bereikt. Altijd een vreugdevol moment om leden te eren die een mijlpaal binnen NKVV mogen beleven.

Hilbert ten Caat, 50 jaar lid…
Voorzitter Bennie Pol begon met de mededeling dat onlangs Hilbert ten Caat thuis was bezocht om hem een certificaat, bloemen en de NKVV speld te overhandigen. Hilbert ontving deze beloningen voor zijn 50-jarig lidmaatschap verbonden aan NKVV.

Wim Kerssies, 25 jaar lid…
Bij gemelde afwezigheid van Wim Kerssies, 25 jaar lid, werden hem symbolisch de felicitaties overgebracht. Zijn certificaat zal hem zeker nog worden overhandigd.

Jan Winkel, 50 jaar lid…
Daarna waren de woorden van de voorzitter voor het oudste lid van NKVV, de heer Jan Winkel. Zichtbaar geëmotioneerd werd hij onder applaus naar voren geroepen. Jan mocht namens de vereniging de NKVV speld ontvangen voor zijn 50-jarig lidmaatschap. Ook werd hem het bijbehorende certificaat en de bloemen aangereikt.

Strakke velden…
Niet alleen jubilarissen werden benoemd. Ook vrijwilliger Anno Boer ontving tijdens de vergadering een bos bloemen. Als lid van de klussenploeg heeft Anno al tijden de taak op zich genomen om de velden te maaien. Een taak welke zo vanzelfsprekend lijkt, maar toch altijd met precisie en inzet wordt uitgevoerd.

Eddie van der Weide, 25 jaar bestuurslid NKVV…
De grootste verassing werd bewaard tot het laatst. Bestuurslid Eddie van der Weide werd verzocht om te gaan staan, zodat hij de speciale gasten kon zien binnentreden.
Zijn eega en zijn twee kinderen waren in het geheim benaderd om dit speciale moment bij te wonen. Eddie is namelijk al 25 jaar lid van het bestuur van NKVV. Een unieke prestatie waar de vereniging door de jaren heen veel winst bij heeft geboekt.

Verrast met het bezoek van zijn familie liet van der Weide het over zich heen komen. Zijn vrouw Gea ontving bloemen, als dank voor het feit dat ze haar man zo vaak afstaat aan NKVV.

Lid van Verdienste…
De verassing werd compleet toen het voorstel naar de leden werd gedaan om Eddie voor te dragen als “Lid van Verdienste”. Een voorstel welke met applaus werd bekrachtigt tot een eenstemmig akkoord.
De bijbehorende NKVV speld en het certificaat werden door de jubilaris dankbaar in ontvangst genomen.
Een bijzondere verrassing waar hij de vergadering hartelijk voor dankte.
De vergadering werd verder afgehandeld en besloten met een drankje. Op naar een nieuw en bijzonder voetbaljaar.

Namens het bestuur wensen wij iedereen veel succes en bedanken wij alle vrijwilligers voor hun inzet om de club gezond en gezellig te houden.

Op naar een sportief 2020-2021!

Update:

Bestuursleden zijn soms ook net mensen en maken blijkbaar ook foutjes! Gelukkig kon het dit keer tijdig worden hersteld.

Zaterdag 19 september is de heer Piet Smit alsnog gehuldigd voor zijn 50 jarig lidmaatschap. Smit was er tijdens de huldiging van donderdagavond ook al bij, waar hij per abuis voor het 25 jarig lidmaatschap werd gehuldigd.

Het bestuur heeft, na overleg met Piet, besloten om dit op zaterdag 19 september alsnog recht te zetten. Hij ontving uit handen van voorzitter Bennie Pol alsnog het bijbehorende NKVV speldje en het juiste certificaat.

Heel veel foto`s zijn te zien op de facebook pagina van NKVV.