KST 2019 – verslag

KST en Nieuwjaarsreceptie 2019 geslaagd…

De traditionele Nieuwjaarsreceptie van NKVV werd ook dit keer vooraf gegaan door het zogenoemde Krentestoetetoernooi. Al voor de 39e keer is het zaalvoetbal toernooi dé aftrap voor een nieuw voetbaljaar.
In sporthal De Brug te Elim was het zaterdag 5 januari 2019 een prettige ontmoeting van alle NKVV leden. Men wenste elkaar een gezond en succesvol nieuw jaar toe, waarna de sportschoenen konden worden aangetrokken. Het gaat tijdens het toernooi niet zo zeer om de prijzen, maar zeker wel om de eer. In speciaal voor het KST aangeschafte overgooiers konden de teams duidelijk worden onderscheiden.

Het was team Amstel, met leidsman Patrick Vos, welke de eer had om editie 2019 op zijn naam te schrijven. Met vijf goals was het junior Kay Kruithof die als topscoorder kon worden genoteerd. Memorabel is ook het feit dat tijdens dit toernooi ook de meiden van het onlangs opgerichte MO17 team deelnemer waren. Al met al een geslaagde opening van dit nieuwe voetbaljaar. Op naar de 40e editie!

Nieuwjaarsreceptie…

Na afloop was het tijd voor de Nieuwjaarsreceptie. In de eigen kantine van NKVV had voorzitter Bennie Pol de eer om ook namens het bestuur iedereen het beste te wensen voor het komende jaar. Hij vervolgde met de twee jubilea welke binnen de club konden worden gevierd. NKVV bestond het afgelopen jaar 70 jaar en ook de jeugdafdeling, NKvvProtos, had een status bereikt. De samenwerking met buurman Protos is 15 jaar geleden opgestart en bloeiende. “De jeugd heeft de toekomst”, aldus de voorzitter.

Hij memoreerde ook nog aan het feit dat de samenwerking met Plaatselijk Belang, De Roppers en de ACD een fijne toekomst tegemoet zal gaan. Het oude trainingsveld zal worden omgetoverd tot een heus evenementen terrein.

“Allereerst zal er een beweegtuin worden aangelegd. Een fitness parcours waar het gehele dorp gebruik van kan maken. Ook met de gemeente is NKVV in onderhandeling. Met name Eddie van der Weide is hier druk doende mee. Bestuurlijk gezien is de bestuursgroep nog wel op zoek naar versterking. Die versterking is ook wensbaar mbt het kantine gebouw. Deze is inmiddels 44 jaar oud en de tand des tijds is hier en daar zichtbaar. Een opknapbeurt ligt zeker in de planning.

Wat de teams betreft, het volgende. Het 35+ team is voornemens om dit seizoen verder te gaan als 45+. Dit houdt in dat met name NKVV 2 zich, nog meer, zal moeten beroepen op de leden die zich hiervoor hebben aangemeld. Bij de samenhang van de NKVV vrouwen met Germanicus en CSVC is wellicht ondersteuning onderweg. NKvvProtos beschikt sinds vorig seizoen over een MO17 team waar over enkele seizoenen misschien doorstroming naar het vrouwenvoetbal tot de mogelijkheden behoord.”

Overige mededelingen…
“Over het PWZ toernooi kunnen we ook dit jaar vrij kort zijn, al was een stunt bijna een feit. Wat betreft het Veteranentoernooi, deze is vastgesteld op zaterdag 15 juni 2019. Op het activiteitenterrein is binnenkort het open NK Touwtrekken te zien. Dit ism de jaarlijkse feestweek, georganiseerd door de ACD. Wat de toekomst met onze hoofdtrainer betreft, eind januari zal het gebruikelijke evaluatiegesprek plaatsvinden.”

“Wat de toekomst ook zal brengen, ik wil graag alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor de steun, inzet en passie welke het bied aan NKVV. De klussenploeg is een van de vele voorbeelden. Tot slot wil ik Jan Kuipers bedanken voor het al jaren serveren van “de krentestoete”. Deze kunnen worden genuttigd met een drankje, welke u wordt aangeboden namens de club.

Rest mij nog een ieder een sportief en gezond 2019 te wensen!”

Eindstand KST 2019:

  1. Team Amstel
  2. Team Bavaria
  3. Heineken
  4. Fanta
  5. Brand
  6. Dommelsch
  7. Grolsch
  8. Buckler

Op zaterdag 5 januari 2019 organiseert NKVV voor de 39e keer het Krentestoete Toernooi. Het toernooi wordt gespeeld in Sporthal De Brug in Elim. De organisatie is in handen van Trenco Kroesen en Bennie Pol. Alle spelers die in de team indeling staan vermeld hebben zich niet afgemeld, dus verwacht wordt dat iedereen aanwezig is om ook in 2019 sportief te kunnen aftrappen in het nieuwe jaar.
Spelers moeten zorgen voor een eigen sporttenue en sportschoenen. De organisatie zorgt voor de hesjes en het overige materiaal.

Basis regels zaalvoetbal
• Een team bestaat uit 5 spelers, waarvan 1 speler de doelverdediger is.
• Uit een aftrap kan NIET rechtstreeks worden gescoord.
• Er wordt bij zaalvoetbal niet ingegooid, maar ingetrapt nadat de bal over de zijlijn is gegaan.
• Een keeper moet een bal binnen 4 seconden uittrappen of gooien (Dit mag onderhands en bovenhands.)
• Net als op het veld mag de keeper een getrapte terugspeelbal niet in zijn handen nemen. Een kopbal mag dus wel.
• Vrije trappen, corners en intrappen moeten binnen 4 seconden genomen worden.
• Bij een vrije bal, corner of intrap moeten de verdedigers op 5 meter afstand staan.
• Wanneer een team de bal tegen het plafond speelt, dan mag de tegenstander een vrije bal nemen vanaf de zijlijn.
• Een sliding is niet toegestaan en wordt bestraft met een 2 minuten straftijd (geel). Echter mag een speler wel met een sliding proberen een doelpunt, corner of uitbal te voorkomen, mits er in een straal van 2 meter geen tegenstander of medespeler in de buurt is.

Gele of rode kaart…
• Bij een gele kaart moet de betreffende speler direct 2 minuten gaan zitten op de strafbank. Als het team met 5 man binnen die 2 minuten scoort, dan mag het team direct weer aangevuld worden met een speler.
• Als een speler rood krijgt, moet hij de zaal verlaten en zijn team speelt dan 5 minuten met zijn vieren. Ook als er gescoord wordt! Na 5 minuten mag het team weer aangevuld worden met een nieuwe speler.
• Bij een tweede gele kaart (en dus rood) geldt de 2 minutenregel, maar moet de speler wel de zaal verlaten.

De strafschop…
• Een strafschop wordt genomen vanaf 6 meter, na een overtreding binnen het strafschopgebied.

Beslissingen van de scheidsrechter…
• De beslissingen van de scheidsrechter betreffende spelaangelegenheden, inclusief of een doelpunt al dan niet is gemaakt en de uitslag van de wedstrijd, zijn bindend.
• De scheidsrechter mag de voordeelregel toepassen bij elke overtreding van de regel.
• Het oordeel van de scheidsrechter is bindend!

De organisatie wenst iedereen een plezierig en sportief toernooi toe!