Lid worden

Aanmelden lidmaatschap:
Wilt u lid worden van Voetbalvereniging NKVV of NKvvProtos? Dat kan! Graag zelfs!
De contributiekosten voor onze vereniging zijn per 1 oktober 2022 als volgt:

Leeftijd: Per jaar: Per kwartaal:
Jeugd t/m 12 jaar: € 60,00 € 15,00
Jeugd 13 t/m 17 jaar: € 84,00 € 21,00
18 jaar en ouder: € 160,00 € 40,00
Recreatief voetbal: € 90,00 € 22,50
Donateur: €15,00 € 3,75


Contributie wordt per kwartaal geïnd:
1e kw. in maart
2e kw. in juni
3e kw. in september
4e kw. in december

Aanmelden kan via een klik op onderstaande foto. U wordt direct omgeleid naar een pagina van de KNVB:

Het formulier wordt verzonden naar de ledenadministratie, Bryan Mol. Hij is tevens te bereiken via 06 50 74 25 11

Wilt u het lidmaatschap wijzigen van spelend naar donateur of andersom, dan kunt u dit aangeven via mail naar Bryan Mol via ledenadministratie@nkvv.nl


Lees eerst de Algemene Voorwaarden:

Algemene Voorwaarden:
Fijn dat u lid wilt worden van voetbalvereniging NKVV. Als toekomstig lid willen we enkele voorwaarden aan u voorleggen waarmee u akkoord dient te gaan, alvorens het lidmaatschap formulier te verzenden. Het betreft informatie welke voor u én voor ons van belang zijn.

Deze voorwaarden gelden voor zowel NKVV als voor SJO NKvvProtos.
Voorwaarden per 15 september 2022:
 U bent lid van 1 juli tot 30 juni.
 De contributieverplichting start vanaf het eerst volgende kwartaal na inschrijving.
 De kwartaal inningen zijn als volgt:
 – 1e kwartaal is in maart,
 – 2e kwartaal is in juni,
 – 3e kwartaal is in september,
 – 4e kwartaal is in december.
 De betaling start bij het eerstvolgende kwartaal ná je aanmelding.
 Bij afmelding vóór 1 januari loopt de betaling tot 31 december door.
 Bij afmelding ná 1 januari loopt de betaling door tot einde seizoen.
 In uitzonderlijke gevallen kan een coulance-regeling worden getroffen. (Ziekte, werk).

Heeft u vragen over bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van NKVV!

Alle vragen over de incasso kunt u stellen aan onze penningmeester, zie https://nkvv.nl/contact/hoofdbestuur/

Namens het bestuur van NKVV, van harte welkom!